Bi hài loạt tin nhắn với người yêu cũ và cái kết đầy “đau thương”

Bi hài loạt tin nhắn với người yêu cũ và cái kết đầy “đau thương”

Có một quy luật bất di bất dịch của tình yêu: Không bao giờ nên nhắn tin cho người yêu cũ. Bạn phá luật? Bạn gánh lấy hậu quả!

_ St _