Bi hài loạt tin nhắn với người yêu cũ và cái kết đầy “đau thương”
.

Pages

Bi hài loạt tin nhắn với người yêu cũ và cái kết đầy “đau thương”

Có một quy luật bất di bất dịch của tình yêu: Không bao giờ nên nhắn tin cho người yêu cũ. Bạn phá luật? Bạn gánh lấy hậu quả!

_ St _