Hội trường tổ chức đại hội cổ đông công ty nhà đất việt
.

Pages

Hội trường tổ chức đại hội cổ đông công ty nhà đất việt

Ngày 26/12 vừa qua tại Hội trường Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công công ty cổ phần đầu tư Nhà đất Việt (Vpro)với sự tham gia của hơn 50 cổ đông cùng ban lãnh đạp công ty
Đại hội cổ đông được công ty Vpro tổ chức thường niên hàng năm với mục đích để tổng kết tình hình kinh doanh, biểu quyết các chiến lược cũng như kế hoạch phát triển  trong năm 2019. Đây còn là dịp để các bên liên quan cùng giải quyết các vấn đề phát sinh và bầu lại ban hội đồng quản trị mới khi ban quản trị cũ đã hết nhiệm kỳ. Mọi thông tin chi tiết thuê hội trường vui lòng liên hệ :


Ms. Phương – Quản lý dịch vụ

Mobile : 098.235.4969  /  090.349.7886

Ms Hòa – Quản lý dịch vụ

Mobile : 0912 123 267